Lenen met een BKR registratie kan problemen opleveren. Het is moeilijker aan een lening te komen door een negatieve BKR codering en het vinden van een BKR lening kost veel tijd. Toch is het mogelijk geld te lenen met BKR alleen moet men de voorwaarden kennen en de kredietverlener.

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) registreert gegevens als men een lening aangaat. Het BKR geeft informatie over het kredietverleden van consumenten een banken. De banken gebruiken deze informatie om een risicoanalyse te maken van een aanvrager en beslissen aan de hand van deze gegevens of een aanvraag wordt gehonoreerd.

Wanneer men een lening afsluit blijven de gegevens in het BKR systeem staan voor de duur van een afgesloten lening. Betalingsachterstanden worden door de banken aan het BKR verplicht doorgegeven. De klant wordt van de melding van achterstand aan het BKR op de hoogte gebracht door de bank. Men krijgt dan een A-codering bij het BKR die bij het moment van betaling van de achterstand wordt omgezet in een H-codering (herstelcodering) als de betreffende lening nog doorloopt. Anders wordt er een einddatum vermeld bij de A-codering. De A-codering blijft vijf jaar van kracht en betekent dat men geen lening kan afsluiten.

Wilt u toch lenen met BKR dan zal men op zoek moeten naar een niet traditionele kredietverlener. Die zijn er wel maar het nadeel hiervan is dat men een hoge rente zal moeten betalen. Deze hogere rente betaalt men als dekking tegen het grote risico dat een kredietverlener loopt door een lening te verstrekken aan iemand met een negatief BKR.

Geld Lenen met BKR kan men bij kredietverleners die meest op het internet te vinden zijn. Zoek hierbij eerst uit bij wie men de laagste rente betaalt en wat de voorwaarden zijn omdat ook in deze markt er verschillen zijn tussen de verschillende financierders.

Geld lenen zonder BKR?

Dit is mogelijk  bezoek hiervoor Lening aanvragen zonder bkr . Hier wordt uitvoerig informatie verstrekt over de diverse mogelijkheden.